Vì Sao Lựa Chọn Chúng Tôi?

CÔNG VIỆC

Bạn sẽ trưởng thành từ các dự án lớn và các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.

SỰ NGHIỆP

Bạn sẽ có lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng khi dám đương đầu với khó khăn & thể hiện được năng lực bản thân.

MÔI TRƯỜNG

Bạn sẽ luôn được hỗ trợ và giúp đỡ vì tinh thần đồng đội là điểm nổi bật của Người ITTA.

Các vị trí công việc

Thành công của ITTA luôn gắn kết cùng sự phát triển của mỗi cá nhân.

ITTA Tuyển dụng

Nhân viên kỹ thuật vận hành bảo dưỡng nhà trạm viễn thông tại tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh

ic16-near-me Địa điểm làm việc: Các huyện tại Tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh
ic16-time 01 năm kinh nghiệm
ITTA Tuyển dụng

Nhân viên kỹ thuật vận hành bảo dưỡng nhà trạm viễn thông tại TP HCM

ic16-near-me Địa điểm làm việc: Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
ic16-time 01 năm kinh nghiệm

Các hoạt động tại ITTA